GIẢI THƯỞNG:

Các cá nhân đạt giải tại cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức tặng Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng.
Ban tổ chức sẽ tổ chức trao giải cho 4 quý vào tháng 10/2020.
I. GIẢI CÁ NHÂN:
Mỗi quý xác định số lượng giải thưởng như sau:
- 01 giải Nhất: Trị giá 500.000 đồng
- 03 giải Nhì: Trị giá 300.000 đồng
- 05 giải Ba: Trị giá 200.000 đồng
II. GIẢI TẬP THỂ:
Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao giải cho 02 tập thể có tổng số lượt người thi nhiều nhất.
Giá trị giải thưởng: 1.000.000 đồng/tập thể.
Tổng cộng toàn cuộc thi sẽ xác định: 04 giải Nhất; 12 giải Nhì; 20 giải Ba đối với giải cá nhân; 02 giải tập thể.