LIÊN HỆ

Ban Tổ chức cuộc thi

Điện thoại: 0965.376.166  - Trưởng ban: Ông Nguyễn Tiến Hưng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phú Thọ

Thường trực Ban tổ chức

Điện thoại: 0210.3812494 - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền Thông Phú Thọ.

Điền thông tin để bắt đầu:

Vui lòng điền thông tin bằng tiếng Việt có dấu. Trường (*) là bắt buộc phải điền

Quay lại